NIGPAS OpenIR

访问统计


帮助
统计条件
统计范围: 条目【华南扬子地台埃迪卡拉纪中早期古海洋的演化——基于深水相沉积柱的证据】
详细统计:
机器访问: 包括  不包括  只统计机器访问
内部访问: 包括  不包括  只统计内部访问 

统计结果
累计访问量:207  累计下载量:40  
统计结果导出
按年统计
年份 访问量 下载量
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
2010 0 0
2011 0 0
2012 0 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 20 6
2016 61 15
2017 48 8
2018 72 11
2019 6 0
共1页 目前第1页  到第 [首页]  [上页]  [下页]  [尾页]